De andras bilder 1.jpg

TEMAUTSTÄLLNING
SKOGEN

Anne Maria Udsen  Erja Tienvieri  Frida Wernersson Lena Karlsson  Marieta Toneva  Thérèse Wigzell  Victoria Andersson

NATURE CARVED
INTO OUR BONES

Susanne Fagerlund

9.12 – 18.12 2022

Välkommen till Göteborgs Konstförening

Här kan du läsa om vår verksamhet och våra utställningar, både pågående och kommande.

Du som vill veta mer om våra aktiviteter kan läsa mer under fliken "Program".

Anmälan till dessa programaktiviteter görs under rubriken "För medlemmar/Programanmälningar".

OBS – för att delta i programpunkterna behöver man vara medlem.

Galleriverksamheten verkar för att visa och stödja samtidskonst.

Vi eftersträvar variation i utbudet över tid, och samspel mellan våra två gallerilokaler Stora och Lilla Galleriet. 

För dig som både besökare och medlem arbetar vi för ett konstutbud som har kvalitet, bredd och spets.

Galleriets öppettider är tisdag – fredag 13 -17, lördag – söndag 12 -16.

Bokrelease i samband
med utställningen

Susanne Fagerlund
'THE DOPPELGÄNGER SERIES'

Följ oss på Instagram