top of page

Historik

Tänk er Göteborg utan Konstmuseet, Konsthallen och Valand. Det skulle vara tomt inte bara i stadsbilden.

Bakom dessa tre verksamheter står Göteborgs Konstförening, som i mer än ett och ett halvt sekel varit en viktig del

i Göteborgs konst- och kulturliv. Vi är Sveriges äldsta, nu levande konstförening grundad 1854.

Göteborgs Konstförening har under årens lopp huserat på flera adresser:

1854  startade man i ett före detta badhus på Skeppsbron

1860  Ostindiska kompaniets hus, Norra Hamngatan 12 (i samband med att Göteborgs Museum etablerades)

1886  Valand (Avenyn/Vasagatan) tillsammans med Göteborgs Musei Rit- och Målarskola (nuvarande Valand)

1923  Konsthallen. Konstföreningen stod för verksamheten på Konsthallen fram till 1966

1927  överlämnades Konsthallen som gåva av föreningen till Konstmuseet

1967  övertogs utställningsverksamheten på Konsthallen av Konstmuseet

1967-1975 föreningen ordnade under dessa år endast årliga vinstutställningar

1975  Engelbrektsgatan 67

1976  Olof Wijksgatan 2

1986  Postgatan 6, vid Kronhusbodarna

1996  Södra Vägen 2

2019  Kastellgatan 9

 

Lokalen på Kastellgatan har tidigare varit Apoteket Ejdern (därav friserna i taket)

och under en period på 70-talet fanns ABFs målarskola här.

Göteborgs Konstförening

Göteborgs Konstförenings årsmöte 1895

bottom of page