top of page

JUBILEUMSUTSTÄLLNING
170 år av samtida konst

1.6 - 20.6 2024

Göteborgs Konstförening bildades 1854 med ett långsiktigt mål att stödja konstnärer genom inköp av verk som sedan lottades ut till föreningens medlemmar. Men vi ville också sprida upplevelse och kunskap genom att visa konsten för en bredare allmänhet och föreningen blev både en pedagogisk institution och en social mötesplats.

Föreningens betydelse för Göteborgs konstliv kan knappast överskattas. Från 1856 avsattes 10 procent av intäkterna till det som skulle komma att bli Göteborgs konstmuseum och 1865 skänktes hela konstinnehavet till museet vilket blev grunden för Göteborgs konstmuseums egna samlingar.

Göteborgs Konstförening ligger också bakom bildandet av Valands konstskola och från 1923 och fyrtiotre år framåt drev vi Konsthallen vid Götaplatsen där vi ställde ut tidens samtidskonst, från Göteborgskoloristerna över Endre Nemes och hans elever till det radikala 1960-talets nyskapande experiment.

 

Sedan 1966 har Göteborgs Konstförening bedrivit galleri- och programverksamhet i olika lokaler – på nuvarande Kastellgatan sedan 2019 – men ambitionen att visa engagerande och spännande konst, att presentera intressanta och pedagogiska program och att vara en social mötesplats är densamma som vid starten för 170 år sedan.

Magasin Vår 2024
bottom of page