top of page
Göteborgs Konstförening

ELEVUTSTÄLLNING

8.12 – 29.12 2023

Göteborgs Konstförening

Läs om vår programverksamhet och våra utställningar, både pågående och kommande.

Du som vill veta mer om våra aktiviteter kan läsa mer under fliken "Program".

Anmälan till dessa programaktiviteter görs under rubriken "För medlemmar/Programanmälningar".

För att delta i programpunkterna behöver man vara medlem. Anmälan görs under "Bli Medlem".

Galleriverksamheten verkar för att visa och stödja samtidskonst.

Vi eftersträvar variation i utbudet över tid, och samspel mellan våra två gallerilokaler Stora och Lilla Galleriet. 

För dig som både besökare och medlem arbetar vi för ett konstutbud som har kvalitet, bredd och spets.

Galleriets öppettider är tisdag – fredag 13 -17, lördag – söndag 12 -16.

Magasin Höst 2023
bottom of page