top of page

GDPR

General Data Protection Regulation, GDPR, är en europeisk dataskyddsförordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. 

Den ersatte den svenska personuppgiftslagen 2018. En grundläggande princip är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, föreläsningar, möten och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.

 

Vilken typ av data samlar vi in?

När du registrerar dig för medlemsskap eller köper en programaktivitet, samlar vi in grundläggande information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsmetod. Vi lagrar ingen kreditkorts-data.

 

Hur samlar vi in information?

Vi samlar endast in information som du uppger i olika registreringsformulär och anonymiserad data såsom typ av webbläsare, operativsystem samt språkinställningar.

 

Hur använder vi informationen?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar.

Statistisk data används för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Hör av dig till info@goteborgskonstforening.org om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

bottom of page