Pågående utställningar

Nina Zetterquist

Nina Zetterquist

Utställningen pågår 17 september – 9 oktober
Öppet tisdag-fredag 13-17, lördag-söndag 12-16

Till denna utställning har jag använt flera olika material och metoder. Från broderade bilder – måleri – skulpturer i mosaik till objekt i återbrukade material. Jag vill finna ett direkt och ärligt tilltal som berör betraktaren, väcker en känsla. I mina broderier vill jag finna ett måleriskt uttryck och i mina målningar eftersträvar jag ett textilt anslag i en hög färgklang. Broderiet, mosaiken och måleriet blir besläktade. Stygn vid stygn, sten vid sten, färg vid färg. 

I objekten återbrukar jag material. Jag känner en stor ömhet och vördnad för det lite kantstötta, skeva, gamla utnötta och av oss kasserat och ratat. Det ger också en stor frihet och lekfullhet att arbeta i detta ”skräp” material. Att av detta skapa nya varelser som förhoppningsvis kan väcka en förundran och nyfikenhet.

Under pandemins påtvingade isolering, broderade jag maniskt. Ett behov av att ha något för händerna. Lekfullt och i starka färger, en tröst i längtan efter det normala.

Tillbaka i ateljén jobbade jag med mosaiker. Ett lustfyllt arbete med att frossa i färger, former och strukturer i de olika stenar, knappar och annat material som jag använde.

Under sommaren har det blivit arbete med objekt/små skulpturer i återbrukat metallföremål, lera, gips och ståltråd. Roliga och lekfulla men ändå med ett stråk av allvar.

Sérgio Santimano

Sérgio Santimano

Utställningen pågår 17 september – 9 oktober
Öppet tisdag-fredag 13-17, lördag-söndag 12-16

I många århundraden formade handeln och sjöfarten på Indiska oceanen ett civilisatoriskt nätverk som knöt samman Afrika, Indien och arabvärlden. I och med portugisernas och andra européers inträde i regionen på femtonhundratalet inleddes ett nytt och ofta våldsamt kapitel i denna historia. Den europeiska kolonialismen etablerade nya migrationsmönster, inte minst från Indien till Östafrika. Sérgio Santimanos fascinerande och angelägna fotografiska projekt “Arvedel” vittnar om hur de historiska banden mellan kontinenter kan väckas till liv, och därmed hur identiteter i vår samtid formas i en oavslutad process av återkoppling och kreativ förnyelse.

Stefan Helgesson, author and professor at the English departament at Stockholm University.

 

Sérgio Santimano has been working as a photographer since 1979, both in the press and with his own photo projects such as photo series Caminhos / The long and winding road (1992-93), Cabo Delgado (1997) and the series Terra Incognita, which is about the people from the area Niassa in northern Mozambique. His photographs have been shown in many different venues, biennials, museums and galleries in Africa, India and Europe and have been published in journals such as Revue Noire and Grande Reportagem. He also participated in the large travelling exhibition Africa Remix, which was shown, among other places, in Paris, London, Johannesburg and Stockholm in 2005 – 2006.