top of page

Pågående utställningar

Fredrik Vestergård

Utställningen pågår 13 maj - 4 juni
Öppet tisdag-fredag 13-17, lördag-söndag 12-16


Konstnärssamtal onsdag 24 maj kl 18

Ett ögonblick! En kort stund sluts ögonen. Då hinner allt förändras. Allt är i rörelse, ingenting är i vila.

Fredrik Vestergård

 

Fredrik Vestergårds verksamhet är driven av nyfikenhet och viljan att illustrera det osedda

(om det är möjligt). Slumpen och det tillfälliga är intressant och berikande. Om det går att tänka ut hur något kommer att upplevas då avtar uppmärksamheten.

 

Ljus, rörelse och människors aktiviteter i och runt om galleriet kommer att ingå som viktiga delar i utställningen. Ögonblick som måste upplevas där och då.

Fredrik Vestergård är utbildad vid HDK. Han har bland annat arbetat med scenografi och utfört gestaltningsuppdrag runt om i Sverige. Hans senaste separatutställning på Göteborgs Konst-förening var 2010.

Katarina Norrby

Subjektiva aspekter

Utställningen pågår 13 maj - 4 juni
Öppet tisdag-fredag 13-17, lördag-söndag 12-16

Katarinas material är porslinslera blandat med papper som hon kavlar och bygger former av.

Katarina Norrby

Ofta ser hon sina keramiska former som abstrakta och schematiska personer eller varelser. De är individer i sin egen rätt och samtidigt subjektiva aspekter av en mångfaldig och rik verklighet.

Katarina skär ofta hål i föremålen för att öppna dom för varandra och för världen runt omkring. Ibland kan hålen likna ett öga, öra eller en mun. Hon är intresserad av hur vi relaterar till de keramiska föremålen och hur de relaterar till varandra.

 

De objektiva, mätbara aspekterna av tillvaron är nödvändiga men ligger i någon mening utanför oss själva och berättar en berättelse som vi inte nödvändigtvis är en del av. Att förhålla sig till subjektiva aspekter tarvar någonting annat av oss, andra berättelser.

 

Adderat till Katarina Norrbys porslinsarbeten hör du ett ljudverk av Helena Persson. Verket gestaltar den del av tillverkningsprocessen då materialet går från fast till plastiskt. Ljuden är en slags polyptyk som genom föreningen av luft och vatten hittar in i Katarinas keramiska former.

bottom of page