top of page

Pågående utställningar

Mandana Moghaddam

Vernissage lördag 10 februari kl 12–16
Utställningen pågår 10 februari – 3 mars
Öppet tisdag-fredag 13–17, lördag-söndag 12–16

Underlandet

Kommunikation mellan människor, migration, feminism och konstens förmåga att överbrygga kulturella gränser är bärande teman i Mandana Moghaddams konst. I hennes verk finns referenser till gammal iransk kultur lika väl som till brännande aktuella skeenden. Hon arbetar framför allt med skulptur, installationer, video och verk för det offentliga rummet.

Mandana Moghaddam

 

Mandana Moghaddam (f. 1962) föddes, växte upp och studerade i Teheran. Åren 1978–79, när hon ännu var tonåring, inträffade den revolution som omvandlade Iran till en islamisk republik och senare ledde till att hennes far avrättades. Hon stängdes av från sin utbildning och tvingades att fly, och kom som asylsökande till Sverige. Efter att ha bott i Göteborg en längre tid är hon nu bosatt i Stockholm.

 

Hon har medverkat i Venedigbiennalen och Incheon Women Artists’ Biennale i Sydkorea 2009, Göteborgsbiennalen 2007, Pragbiennalen 2023 och har ställt ut i bland annat Iran, Turkiet, Schweiz, Prag, Paris, Wien, Tyskland och Sverige. Mandana Moghaddam har utfört offentliga verk för skolor, sjukhus och en mängd andra offentliga platser. På Statens konstråds uppdrag skapade hon 2015 utomhusverket Vinden för oss med sig, ett öppet rum i formgjuten betong för Vindarnas torg på Umeå universitets huvudcampus.

 

Verken i Underlandet (2013–) är utförda i den traditionella spegelmosaiktekniken Ayeneh Kari.

Maja Sikorska

Vernissage lördag 10 februari kl 12–16
Utställningen pågår 10 februari – 3 mars
Öppet tisdag-fredag 13–17, lördag-söndag 12–16

Umbra

(lat. skugga)

 

silhuetter, volym, djup och håligheter;

motiv som formas och försvinner ut

ur skuggan, ur mörkret, ur det undermedvetna

Maja Sikorska

 

Jag arbetar med biomorfa former i teckning och skulptur. Dessa organiska former existerar någonstans mellan abstraktion och något till synes bekant - något mellan natur, kropp och ting. Genom att arbeta avskalat och monokromt vill jag lägga fokus på formens essens, samtidigt som de detaljrika motiven bjuder in att komma nära; tusentals tunna linjer skapar en helhet och ett skimmer.

 

Motiven växer fram genom ett intuitivt sökande. Jag inspireras av former jag hittar i naturen och av anatomiska bilder, men i grunden leds jag av en stark fascination av material, form och rörelse - vilket väver in dans och musik som betydande inspirationskällor under processen. I de färdiga verken är dessa kopplingar abstraherade men alltid närvarande; i linjernas rörelse och den visuella rytmen av en form - hur den lutar, sträcker eller böjer sig.

bottom of page