top of page

Pågående utställningar

Camilla Iliefski // Eva Zethraeus

Vernissage lördag 16 september kl 12–16
Konstnärssamtal tisdag 3 oktober kl 18

Utställningen pågår 16 september – 8 oktober
Öppet tisdag-fredag 13–17, lördag-söndag 12–16

Ett gemensamt landskap – kombinationen av handtuftade textila verk av Camilla Iliefski och skulpturer i porslinslera av Eva Zethraeus.

 

Det finns många beröringspunkter mellan konstnärernas individuella praktiker.

Ett sökande av gränser mellan balans och obalans, mötet mellan olika färger och texturer, och böljande formers plasticitet. Utställningen är en kärleksyttring till hantverkskunnandet, men även en besatthet i detaljerna och de sublima signaler resultatet av en skapandeprocess genererar.

De mjuka textila formerna och det hårda men böljande porslinet bildar ett gemensamt landskap.

 

Eva och Camilla har följt varandras konstnärskap i över 20 år, sedan utbildningstiden på HDK-Valand. Detta är deras första gemensamma utställning. De har arbetat parallellt med att skapa verk som är inspirerade av varandras konstnärskap och tillsammans skapar de en utställning där verkens egenheter bildar en helhet.

 

Camilla Iliefksi arbetar som frilansande designer och konstnär. Hennes bakgrund är grafisk design men praktiken har utvecklats genom åren till att bli transdisciplinär och hon arbetar idag gränsöverskridande och utforskar gärna nya material och arbetsmetoder.

 

Under de senaste åren har Camilla fokuserat på den textila tekniken handtuftning. En teknik som öppnar upp för att skapa fritt och måleriskt i material som lin och ull. Färg och materialitet har en central plats i hennes arbete.

Färgställningarna uppkommer genom att hon prövar och söker sig fram i processen, ställer färger i relation till varandra där de tillsammans bildar organiska kroppsliga enheter, i balans och obalans. Texturer och material formas och blandas för att skapa taktilitet och en känsla av att vilja beröra.

 

Eva Zethraeus är yrkesverksam keramiker med ateljé på Konstepidemin i Göteborg. Hon inspireras av naturens formspråk men även utav dess dubbelhet. Det finns undersökande värden i återkommande former som genererar nya konstellationer.

Eva har tagit fasta på olika organismers sätt att replikera sig och på så sätt konstruerat (och dekonstruerat) egna, som ibland kan äga en hög grad av komplexitet. Hon ser en spännande utmaning i att utveckla ett nytt formspråk men även genom att arbeta med materialet, porslinet, i större format.

 

”Bakom det som till synes verkar vara ett kaotiskt universum visar sig allt vara format av en hemlig kod eller lag. Vad är harmoni och varför är vissa former mer tilltalande än andra? Skulpturerna är resultatet av ett pågående undersökande arbete. Det som undersökts är både form och den komplicerade keramiska processen”.

Camilla Iliefksi

Camilla Iliefksi

Eva Zethraeus

Eva Zethraeus

bottom of page