top of page
Remsa översiktsbild GKF.jpg

Vilka är vi?

Vi har ett stort konstintresse och arbetar ideellt för att GKF ska ligga i framkant när det gäller att föra fram olika typer av konst i Göteborg. 

Vi arbetar för att GKF ska vara den naturliga mötesplatsen för konstintresserade i alla åldrar. Titta gärna på föreningens målbild 2022. 

Styrelsen

Marianne Segenstedt, ordförande

Mia Frankedal, vice ordförande

Ann-Margret Avellan, ledamot

Gun-Britt Berglund, adjungerad ledamot

Bengt Ellison, kassaförvaltare

Ann Catrine Fogelgren, ledamot

Eva Gilborne, ledamot

Kristina Landqvist, ledamot

Pontus Lidgard, adjungerad ledamot

Ulla-Stina Wikander, ledamot
Anna Wiking, ledamot

En delvis arbetande styrelse, bestående av 10-12 personer som träffas ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten ur olika perspektiv och föra föreningen framåt och in i moderna tider.

Kansli

Pontus Lidgard, samordningsansvarig, galleriansvarig

Mari Axelsson, administration medlemmar

Gun-Britt Berglund, ekonomi

På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet mm.

Erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.

Programgruppen

 

Ann-Margret Avellan, ansvarig

Ulf Davidsson

Ann Catrine Fogelgren

Eva Gilborne

Ellinor Liljeblad

Barbro Matsson

 

Vi tar fram de programaktiviteter för våra medlemmar som presenteras i vårt Magasin och på hemsidan inför varje säsong.

Gallerigruppen

Bengt Ellison, tf ansvarig

Mia Frankedal

Kristina Landqvist

Pontus Lidgard

Ulla-Stina Wikander

Vi söker upp och kontrakterar konstnärer för framtida utställningar, och gör urval utifrån de ansökningar som kommer in via vår hemsida.

Kommunikationsgruppen

Pontus Lidgard, ansvarig

Eva Gilborne

 

Vår uppgift är att engagera och informera via hemsida, sociala medier, mailutskick, annonsering och fysiska mötesplatser.

Inköpsgruppen


Kristina Landqvist, ansvarig

Ulla-Stina Wikander

Eva Wilms

Köper in konst, främst från våra utställare, som sedan lottas ut till våra medlemmar.

Valberedningen

 

Ulf Davidsson, sammankallande

Ellinor Liljeblad

Lars Wiking

Helgvärdar

Jenny Nilsson, schemaanvarig

Andrej Reve

Maja Sikorska

Anna Hulth

Våra helgvärdar är viktiga och kunniga. De ser till att galleriet kan hålla öppet även på lördagar och söndagar. 

bottom of page