Göteborgs Konstförening

Vilka är vi?

Styrelsen

Marianne Segenstedt, ordförande

Bodil Magnusson, vice ordförande

Bengt Ellison, kassör
Mia Frankedal, ledamot

Kristina Landqvist, ledamot

Evelina Skageby, ledamot

Christer Sunrydh, ledamot
Ann-Margret Avellan, ledamot
Eva Gilborne, ledamot
Pontus Lidgard, adjungerad ledamot
Margret Jönsson, adjungerad sekreterare

En delvis arbetande styrelse, bestående av 10-12 personer som träffas ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten ur olika perspektiv och föra föreningen framåt och in i moderna tider.

Kansli

Mari Axelsson

Gun-Britt Berglund, ekonomi

Margret Jönsson

Emma Lord

På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet mm.

Erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.

Programgruppen

 

Ann-Margret Avellan, sammankallande

Ulf Davidsson

Eva Gilborne

Barbro Matsson

Ellinor Liljeblad

 

Vi tar fram de mycket uppskattade programpunkter som presenteras i vårt Nyhetsbrev inför varje säsong.

Gallerigruppen

Bodil Magnusson, sammankallande

Mia Frankedal

Kristina Landqvist

Bengt Ellison

Christer Sunrydh

Pontus Lidgard

Margret Jönsson

Vi söker och kontrakterar konstnärer för framtida utställningar i våra gallerier.

Kommunikationsgruppen

Pontus Lidgard, sammankallande

Evelina Skageby

Britt-Marie Bohlin

 

Vår uppgift är att engagera och informera via hemsida, sociala medier, annonsering och fysiska mötesplatser.

Valberedningen

 

Ulf Davidsson, sammankallande

Ellinor Liljeblad

Hanna Melkersson

Inköpsgruppen


Kristina Landqvist, sammankallande
Bodil Magnusson
Emma Lord

Helgvärdar

Jenny Nilsson, sammankallande

Andrej Reve

Maja Sikorska

Viktiga resurser är våra helgvärdar. De ser till att galleriet kan hålla öppet även på lördagar och söndagar.