VILKA ÄR VI?

KANSLI och STYRELSE


Ideella krafter/volontärer ser till att det praktiska fungerar – en annan oerhört viktig bit som måste fungera. På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet mm. Tre erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.

Göteborgs Konstförening
Styrelsen


En delvis arbetande styrelse, bestående av 10-12 personer som träffas ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten ur olika perspektiv och föra föreningen framåt och in i moderna tider.

Bengt Ellison, tf ordförande
Ulf Davidsson, vice ordförande
Bengt Ellison, kassör
Ann-Margret Avellan, programgruppens representant
Mia Frankedal, konstnärernas representant
Bodil Magnusson, gallerigruppens representant
Kristina Landqvist, ledamot
Christer Sunrydh, ledamot
Evelina Skageby, ledamot
Ellinor Liljeblad, ledamot
Hanna Melkersson, ledamot
Marianne Segenstedt, ledamot

Kansli

Margret Jönsson
Gun-Britt Berglund, ekonomiansvarig
Emma Lord och Mari Axelsson, 

gallerivärdar, skötsel av galleriet, inköp, utställnings- och bidragsansökningar
 

Programgruppen


Tar fram de mycket uppskattade programpunkter som presenteras i vårt Nyhetsbrev vår och höst.

Gallerigruppen

Bidrar med att söka och kontraktera konstnärer för framtida utställningar i våra gallerier.

Kommunikationsgruppen

Jobbar med fokus på sociala medier.

Helgvärdar

Jenny Nilsson

Adam Haugbak