Höstens program 2021

 

Anmälningar till våra aktiviteter gör du under rubriken För medlemmar/ Programanmälningar.

Observera att du måste vara medlem för att delta i våra resor och aktiviteter

Välkommen som medlem – gå in på Bli medlem / Medlemsansökan.

Planerade resor 2022

Den sedan länge planerade resan till Baltikum hoppas vi kunna genomföra våren 2022.

När det nya Nasjonalmuseet och Munchmuseet står klara, förhoppningsvis våren 2022,

kommer vi att planera en bussresa till Oslo.

Vårens nyhetsbrev

Stort tack till dig som är medlem i Göteborgs Konstförening.

Ditt medlemsskap betyder mycket för föreningen, inte minst nu i Corona-tider.

Vi hoppas att du även i fortsättningen väljer att stödja oss genom fortsatt medlemskap.