PROGRAM

Här är vårt program för hösten

Anmälningar till våra aktiviteter gör du under rubriken För medlemmar/ Programanmälningar

Observera att du måste vara medlem för att delta i våra resor och aktiviteter

Välkommen som medlem – gå in på Bli medlem / Medlemsansökan

 

PLANERADE RESOR 2022

Den sedan länge planerade resan till Baltikum hoppas vi kunna genomföra våren 2022.

När det nya Nasjonalmuseet och Munchmuseet står klara, förhoppningsvis våren 2022,

kommer vi att planera en bussresa till Oslo

Vårens nyhetsbrev

Vi vill tacka dig som är medlem i Göteborgs Konstförening.

Ditt medlemskap betyder mycket för föreningen, inte minst nu i Corona-tider.

Vi hoppas att du även i fortsättningen väljer att stödja oss genom fortsatt medlemskap.